Ustun profil (UP)

Ko’rsatkichlar Miqdori
Qirqimi, mm 50x50;
65x50;
75x50;
100x50.
Uzunligi , mm 3000;
3500;
4000;
3000 (buyurtmaga ko’ra 6000 gacha)
O’ramasi Paketda , 36 uzunasiga o’lchaydigan metr

Tavsifi

Ustun metalli Knauf-profil (UP) TU 1121-004-04001508-2011 ga mos ravishda ishlab chiqariladi va zamonaviy bukilish profilli qurilmada sovuq chig’irlash usulida ingichka po’lat lentadan ishlangan uzunlikni o’lchaydigan elementni o’zida namoyon etadi.

Qo’llanilish

Qo’llanilish sohasi

Ustunli metalli Knauf-profil (UP) S ga o’xshash shakilga ega va ustunli profillar qoidaga binoan vertikal ustunli sinch sifatida xizmat qiladi, sinchdagi gipskarton pardevorlari va qoplamalar uchun mo’ljallangan.

Xonalar orasidagi pardevorlar, qoplamalar va boshqa turdagi KNAUF-qoplamlar (GKQ, GKQNCh, GKQOACh) va Knauf-super qoplama asosidagi konstruksiyalar sinchni o’rnatish uchun qo’llaniladi.

Qo’llanilish jarayoni

Odatda yo’naltiruvchi profilning mos keluvchi o’lchami bilan birga qo’llaniladi.

Tavsiyanomalar

Ruxlangan profillarning kesilgan joylari zanglamaydi va qo’shimcha himoyaga muhtoj emas. Ustunli yo’naltiruvchi profillarni mahkamlash egishlish kesimi vositasida bog’qaychi usulida bajariladi.

Profilning ochiq qismida bir xil yo’nalishda montaj qilish darkor. Bu esa shuruplarni devorga yanada yaqin o’rnatishni va qo’shni qoplamani mahkamlashda burama shuruplarning profil tokchasining ichki qismidan qochmasligini ta’minlaydi.

Yuklab olish

Qurulish materiallari va buyumlari